Кошничка

    Производ Цена Количина Вкупно
× DEZINTAL 0,2% 80 ден
80 ден (со ДДВ)

 

Вкупно во кошничка

Меѓузбир 80 ден (со ДДВ)
Вкупно 80 ден (вклучува ден 5% ДДВ)