Кошничка

    Производ Цена Количина Вкупно
× Дневникот на едно шмокле (правилата на Родрик) 360 ден
360 ден (со ДДВ)

 

Вкупно во кошничка

Меѓузбир 360 ден (со ДДВ)
Вкупно 360 ден (вклучува 17 ден 5% ДДВ)