Јапонски IONICKISS четки за заби

Како функционира IONICKISS јонизираната четка за заби?

Сè во природата има свој поларитет базиран врз јони. Каменецот има позитивно наелектризирани јони (+), а површината на забите има негативен поларитет (-). Различните поларни наелектризирања се причината зошто површината на забите привлекува забен плак и заради тоа се приспојува на забите со помош на јонската врска која се создава.

Докажано со клинички студии.

Со користењето на јонизираната четка за заби свесно и редовно на секојдневна база, лицето кое го прави тоа може значајно да отстрани повеќе каменец отколку со останатите четки за заби.

Произведено во Јапонија, Јапонската компанија Ionic Corporation.

Ionic Corporation е компанија со фамилијарна традиција која што го гради својот успех врз уникатна патентирана технологија за јонизирано чистење на забите.

 

IONICKISS ORIGINAL MEDIUM ЧЕТКА ЗА ЗАБИ


РАЗГЛЕДАЈ

IONICKISS IONPA TRAVEL WHITE ЧЕТКА ЗА ЗАБИ


РАЗГЛЕДАЈ

IONICKISS IONPA TRAVEL RED ЧЕТКА ЗА ЗАБИ


РАЗГЛЕДАЈ

IONICKISS IONPA TRAVEL RED ЧЕТКА ЗА ЗАБИ


РАЗГЛЕДАЈ

IONICKISS KIDS BLUE ЧЕТКА ЗА ЗАБИ


РАЗГЛЕДАЈ