Приватност

Со користење на нашиот сајт ги прифаќате и се согласувате со нашите услови за користење. Ние можеме повремено да ја менуваме и дополнуваме Политиката за заштита на лични податоци за да ги содржи наши нови практики, како на пример кога додаваме нова услуга, функционалност или опција на сајтот.

Ги преземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.

Сите податоци за корисниците строго се чуваат и пристапот до твоите лични податоци на www.mitra.mk е ограничен на оние лица за кои сметаме дека имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци со цел да ти овозможат подобро корисничко искуство.

www.Mitra.mk посветува особено внимание на заштитата на личните податоци во секој сегмент на деловните процеси преку имплементација на стандардите утврдени со законските и подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија.

При посетата на страницата, www.Mitra.mk ги обработува личните податоци (лични податоци за идентификација и контакт информации), само доколку доброволно со согласност ги споделиш преку регистрирање на нашата страница, со цел користење на нашите услуги и производи.