Контакт     

    Сите прашања и барања во врска со обработката на личните податоци преку веб страницата www.mitra.mk и во врска со оваа Политика на приватност, корисниците може да ги упатат до Офицерот за заштита на лични податоци Ања Велинова преку следниот контакт:

    Телефон: 071952721
    Е-mail: info@mitra.mk