Контакт     

    Сите прашања и барања во врска со обработката на личните податоци преку веб страницата www.mitra.mk и во врска со оваа Политика на приватност, корисниците може да ги упатат до Офицерот за заштита на лични податоци Веда Евтимова преку следниот контакт:

    Телефон: 071543810
    Е-mail: info@mitra.mk